Glädjande resultat – 90% nykterhet efter fem år!

Efter fem års verksamhet visar det sig att vårt koncept är väldigt framgångsrikt: 90% av alla våra klienter har efter avslutad rehabilitering en stabil nykterhet. Ett resultat som är mycket starkt i jämförelse med gängse behandlingsmodeller och dessutom mycket kostnadseffektivt. Detta är vi mycket glada och stolta över!

Det som gör vårt koncept unikt är att vi tillsammans med klienten, arbetsgivaren och sjukvården skapar en enskild, individbaserad rehabilitering i kombination med utbildning av anhöriga.