Ny anhöriggrupp, hösten 21

Vingslag-rehab startar en ny anhöriggrupp hösten-21. Gruppen består av max 5 deltagare. Om du är intresserad att delta, kontakta oss för mer information. Anna och Lasse.