Anhöriga

Vi har valt att satsa lite extra på anhöriga i Vingslag-rehab då den anhörige är en viktig del i klientens tillfrisknade. Anhöriga har oftast levt länge med personen med missbruk och påverkats negativt. Många anhöriga har försummat sig själv under en lång tid och det onormala har normaliserats. När den närstående påbörjat rehabiliteringen så erbjuds anhöriga samtidigt sju träffar på kvällstid.

CRAFT är en relativt ny och framgångsrik metod som ger anhöriga verktyg för att må bättre och lära sig kommunicera med den som har ett missbruk. Det är även viktigt att följa med i tillfrisknandeprocessen för ett hållbart resultat. Anhörigträffarna är kostnadsfria om personen har en närstående i rehabilitering.