Anhöriga

Vi satsar lite extra på anhöriga i Vingslag-rehab, då anhöriga är en viktig del i behandlingen av klientens tillfrisknade. Anhöriga har ibland levt länge med personen med missbruk och påverkats negativt. Många anhöriga har försummat sig själv under en lång tid och det onormala har normaliserats. När den närstående har påbörjat rehabiliteringen så erbjuds anhöriga samtidigt 8-10 träffar på kvällstid. CRAFT är en relativt ny och framgångsrik metod att ge anhöriga verktyg för att må bättre och lära sig kommunicera med den som har ett missbruk. Det är även viktigt att följa med i tillfrisknande processen för ett hållbart resultat. Anhörigträffarna är kostnadsfria om personen har en närstående i rehabilitering i Vingslag-rehab.