Vingslag Rehab

  • Öppenvård
  • Evidensbaserat
  • Enbart individuell
  • Arbetar kvar under rehabiliteringen
  • Program för anhöriga ingår
  • Kostnadsfritt stöd och utbildning för arbetsgivaren

Vingslag Rehab erbjuder en rehabiliteringsmodell vid riskbruk/missbruk och beroende av alkohol, baserad på CRA, 12-stegsmetoden och KBT. Rehabiliteringen är enbart individuell. Vi håller till i trevliga lokaler i centrala Östersund.

Konsekvenserna av ett alkoholmissbruk är många och leder inte sällan till sänkt produktivitet, ökad korttidsfrånvaro, oro i arbetsgrupper och ledning, försämrat arbetsklimat, ökad skaderisk m.m. Om du som arbetsgivare misstänker att det finns ett bakomliggande alkoholmissbruk hos din anställde, våga agera. Det finns hjälp.
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Vi erbjuder en behandling där individen kan vara kvar i arbetet under rehabiliteringen, vilket har stora fördelar får både arbetsgivaren och klienten. Med den här modellen uppfyller du som arbetsgivare dessutom ditt rehabiliteringsansvar. Vi kan hjälpa er med det inledande samtalet och en utredning av problemets omfattning.

Vuxna anhöriga erbjuds att delta i anhörigprogrammet,  vilket har visat sig vara en viktig del både för klienten och den anhörige. Det är sju  träffar med olika innehåll, baserat bla. på CRAFT anhörigutbildning. Focus är på dig som anhörig, att du ska få kunskap och redskap att ta hand om dig själv för att du ska må bättre. Anhörigträffarna ingår i priset om du har en närstående i behandling.

Vi har samarbetsavtal med flera av länets företagshälsovård.

Vi erbjuder dig som arbetsgivare en kostnadsfri föreläsning om alkoholproblematik och dess konsekvenser.