Öppet hus 18/3 18-20

Vingslag-rehab AB har varit verksam i 5 år. Det firar vi med öppet hus där vi berättar mer om vår verksamhet som visat sig ge goda resultat. Förutom enskild öppenvård för personer med alkoholproblem, så erbjuder vi vuxna anhöriga att delta i anhörigprogrammet som är på kvällstid.

Eftersom rehabiliteringen ger bra resultat för individen så är den också kostnadseffektiv för arbetsgivaren.

Glädjande resultat – 90% nykterhet efter fem år!

Efter fem års verksamhet visar det sig att vårt koncept är väldigt framgångsrikt: 90% av alla våra klienter har efter avslutad rehabilitering en stabil nykterhet. Ett resultat som är mycket starkt i jämförelse med gängse behandlingsmodeller och dessutom mycket kostnadseffektivt. Detta är vi mycket glada och stolta över!

Det som gör vårt koncept unikt är att vi tillsammans med klienten, arbetsgivaren och sjukvården skapar en enskild, individbaserad rehabilitering i kombination med utbildning av anhöriga.

Anhöriga

Vi satsar lite extra på anhöriga i Vingslag-rehab, då anhöriga är en viktig del i behandlingen av klientens tillfrisknade. Anhöriga har ibland levt länge med personen med missbruk och påverkats negativt. Många anhöriga har försummat sig själv under en lång tid och det onormala har normaliserats. När den närstående har påbörjat rehabiliteringen så erbjuds anhöriga samtidigt 8-10 träffar på kvällstid. CRAFT är en relativt ny och framgångsrik metod att ge anhöriga verktyg för att må bättre och lära sig kommunicera med den som har ett missbruk. Det är även viktigt att följa med i tillfrisknande processen för ett hållbart resultat. Anhörigträffarna är kostnadsfria om personen har en närstående i rehabilitering i Vingslag-rehab.