Behandling

Rehabiliteringsprocessen inleds med en utredning som syftar till att ge klienten insikt om sin problematik och hur den påverkar omgivningen. Utredningen sker i enlighet med ADDIS, en bedömningsmetod som används för att upptäcka riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol, rekommenderad av Socialstyrelsen. Den slutliga diagnosen ställs sedan av en läkare.

Rehabiliteringen består av evidensbaserade och framgångsrika metoder såsom KBT, 12-steg, CRA och Mindfulness, och följer Socialstyrelsens riktlinjer för psykosocial behandling av alkoholmissbruk och -beroende. Vår styrka är enbart individuell rehabilitering. I rehabiliteringen erbjuds anhöriga utbildning och samtal på kvällstid enligt CRAFT som är en relativt ny och framgångsrik metod för anhöriga. Det ingår i priset. Det är av stor vikt att den anhörige följer med i processen under rehabiliteringen, både för egen del och klientens. Fokus på anhörigträffarna är att den anhörige får redskap och kunskap att ta hand om sig själv.

Rehabiliteringen utgår från individens behov och pågår i 10 månader, en dag i veckan. Den dagen är klienten förebyggande sjukskriven. Resterande tid kan klienten arbeta som vanligt, vilket är till stor fördel både för klienten och arbetsgivaren. Uppföljning sker därefter var tredje månad under ytterligare en tid. Det finns flera positiva effekter med en längre rehabilitering, då beteendeförändringen tar tid.

Rehabiliteringen samverkar tillsammans med företagshälsovården, arbetsgivaren och klienten. Har du AFA-försäkring så gäller självklart den. Återkoppling till arbetsgivaren sker regelbundet.

Alla människor har en inneboende vilja att må bra, att leva ett värdigt liv, men ibland blir inte livet som vi tänkt oss.
Missbruk och beroende drabbar många människor, i alla samhällsgrupper. Anhöriga, kollegor och arbetsgivaren påverkas också vid ett missbruk.