Om Vingslag Rehab

Vingslag Rehab erbjuder öppenvårdsbehandling vid missbruk och beroende av alkohol, baserad på 12-stegsmetoden och KBT. Vi håller till i trevliga lokaler i centrala Östersund.

Konsekvenserna av ett alkoholmissbruk är många och leder inte sällan till sänkt produktivitet, ökad korttidsfrånvaro, oro i arbetsgrupper och ledning, försämrat arbetsklimat, ökad skaderisk m.m. Om du som arbetsgivare misstänker att det finns ett bakomliggande alkoholmissbruk hos din anställde, våga agera. Det finns hjälp.
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Vingslag Rehab erbjuder en behandling där individen kan vara kvar i arbetet under rehabiliteringen, vilket har stora fördelar får både arbetsgivaren och klienten. Med den här modellen uppfyller du som arbetsgivare dessutom ditt rehabiliteringsansvar. Vi kan hjälpa er med det inledande samtalet och en utredning av problemets omfattning. Behandlingen sker såväl individuellt som i grupp.
Anhöriga erbjuds samtidigt information och stöd på kvällstid för att följa med i tillfrisknande processen. Ingår i priset.

Vi har avtal med länets ledande företagshälsovård, och har samarbetat med företag som Försäkringskassan, Swedavia (Luftfartsverket), Vattenfall, Infranord (SJ), SAAB Aerotech, Berners och Persson Invest, Östersund och Krokoms kommun mfl.